Dịch vụ

07/07/2023

Đào tạo An toàn bức xạ 2023

TUYN SINH ĐÀO TO

LP AN TOÀN BC X ĐNH K NĂM 2023

(đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, x-quang y tế, phụ trách ứng phó sự cố

và phụ trách an toàn bức xạ)

Kính gi : Các cơ quan/t chc s dng thiết b bc x, ngun phóng x

             

Nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân làm việc trong môi trường bức xạ có đủ điều kiện đăng ký hoạt động theo đúng qui định. Căn cứ các quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/12/2020 “Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử” và Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, nguời phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ”.

Với kinh nghiệm tổ chức tốt các lớp đào tạo trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử, nay Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị bức xạ Hạt nhân Việt Nam – VINARAD xin trân trọng thông báo đến Quý Cơ sở, Tổ chức và Doanh nghiệp về thông tin liên quan đến việc mở lớp tập huấn “An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và nguời phụ trách an toàn”, như sau:

Hotline: 0822 012 888

𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: info@antoanbucxa.vn

Link đăng ký: Tại đây

0822012888